Een globaal medisch dossier (GMD) bij de huisarts is een uitgebreid overzicht van medische informatie en geschiedenis van een patiënt, inclusief diagnoses, behandelingen, medicatie, allergieën en andere relevante gezondheidsgegevens. Dit dossier helpt de huisarts een beter inzicht te krijgen in de gezondheid van de patiënt en zorgt voor een meer samenhangende en doeltreffende medische zorg.

U geniet van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of huisbezoek.

Een GMD is kosteloos voor de patiënt en wordt aangevraagd of verlengd bij uw huisarts.

Website gemaakt door Sinergio

Vanaf 19/01/2024 zullen wij gebruik maken van een nieuw agendasysteem. Meer info via “nieuws“.

Dr. Geert Leroy zal afwezig zijn van 29/06/2024 tem 07/07/2024.